Sommerfest

Sommerfest 2019 forventes afholdt lørdag d. 31. august.

Nærmere info følger!